Máy phát hiện muỗi từ xa 2km

Máy phát hiện muỗi từ xa 2km

Với việc mang theo những mầm bệnh nguy hiểm, muỗi là loài côn trùng gieo rắc thảm họa, cướp đi mạng sống của con người còn hơn tất thảy những cuộc chiến cộng lại.