Quảng Bình: Tham gia 2 hợp phần dự án chống biến đổi khí hậu, tổng mức đầu tư hơn 2 triệu USD

.
(Xây dựng) - Dự án thành phần và kế hoạch tổng thể dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ khí hậu xanh (GCF) viện trợ không hoàn lại thông qua Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc tại Quảng Bình vừa được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt.

-->

(Xây dựng) - Dự án thành phần và kế hoạch tổng thể dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ khí hậu xanh (GCF) viện trợ không hoàn lại thông qua Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc tại Quảng Bình vừa được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt.


Một công trình nhà tránh lũ, bão theo Quyết định 48 khi đã hoàn thiện.

Mục tiêu tổng quát của Dự án nhằm tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu gây ra cho các cộng đồng dân ven biển dễ bị tổn thương ở Quảng Bình.

Theo đó, Quảng Bình tham gia 2 hợp phần của dự án, gồm: Hỗ trợ xây nhà chống chịu bão, lụt và Quản lý thông tin và dữ liệu rủi ro thiên tai. Cụ thể, đối với hợp phần 1 sẽ hỗ trợ xây nhà cho các hộ nghèo theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/08/2014 của Thủ tướng Chính phủ, bổ sung những tính năng chống chịu bão, lụt cho 897 công trình xây mới của các hộ nghèo dễ bị tổn thương; do Ban Quản lý Dự án GCF Quảng Bình thực hiện. Mức hỗ trợ từ nguồn vốn ODA là 1.700 USD/nhà ở.


Kè biển xung yếu tại xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch đã nhiều lần bị sóng đánh thủng trong mưa bão.

Hợp phần 2 Quản lý thông tin, dữ liệu rủi ro thiên tai nhằm tăng cường khả năng tiếp cận các dữ liệu về tổn thất và thiệt hại do thiên tai và biến đổi khí hậu để sử dụng cho mục đích phát triển trên toàn tỉnh. Kinh phí dự án thành phần tại Quảng Bình hơn 49 tỷ đồng (2.227.254 USD), trong đó vốn ODA viện trợ không hoàn lại của GCF hơn 36,5 tỷ đồng (1.650.663 USD).

Dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Bình làm chủ đầu tư dự án thành phần, thực hiện kéo dài đến năm 2021. UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai Dự án thành phần, kế hoạch tổng thể, kế hoạch chi tiết năm 2018 theo nội dung đã được phê duyệt; phối hợp với Sở Xây dựng và các địa phương có liên quan tổ chức thực hiện hỗ trợ xây nhà cho các hộ nghèo, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo chất lượng.

Nhất Linh

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn