Thống nhất tăng mức lương tối thiểu vùng là 8%

.

Lạm phát năm nay khoảng 4%, tăng trưởng GDP đến nay hơn 7% nên người lao động cũng phải được hưởng kết quả này. Bên cạnh đó, khu vực nhà nước đã tăng lương gần 7% nên khối doanh nghiệp cũng phải tăng tương ứng. Do đó, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đề xuất mức tăng lương năm tới ít nhất phải 8%.

Ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, cho biết: “Nghị quyết Chính phủ đưa ra là đến năm 2020 là tiền lương tối thiểu phải đảm bảo mức sống, đến nay mới chỉ đạt 92% còn 8% chia cho 2 năm thì ít nhất bình quân cũng phải là 4% nữa. Hai việc này cho thấy là đã là 8%. GDP năm nay cũng gần 7% thì người lao động cũng phải được hưởng một phẩy mấy đến hai phần trăm ở khoản đó. Thế nên chia sẻ thì Tổng liên đoàn lấy mức 8% đưa ra để thương lượng. Cơ sở để Tổng liên đoàn đặt ra là hợp lý, thực tế".

Nguồn: vovworld.vn