Đà Nẵng: Đề nghị báo chí TP cung cấp thông tin nội dung tin, bài trước khi in ấn

.

Ngày 7/2, Sở TT-TT Đà Nẵng đã có Công văn số 228/STTTT-TTBCXB gửi báo Đà Nẵng, báo Công an Đà Nẵng, Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng cùng các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác đóng trên địa bàn TP về việc cung cấp bản thảo trước khi in ấn báo, các ấn phẩm báo chí.

Công văn số 228/STTTT-TTBCXB của Sở TT-TT Đà Nẵng

Theo đó, Sở TT-TT Đà Nẵng đề nghị báo Đà Nẵng và báo Công an Đà Nẵng phối hợp, hỗ trợ cung cấp thông tin về nội dung tin, bài trước thời gian in ấn và phát hành các ấn phẩm báo chí. Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng phối hợp kịp thời cung cấp các thông tin nổi cộm, cần các cơ quan đơn vị phản hồi thông tin báo nêu.

Sở TT-TT Đà Nẵng cũng đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương và các địa phương khác đóng trên địa bàn TP hồ trợ cung cấp kịp thời đường dẫn trên báo điện tử hoặc trang thông tin điện tử của báo các thông tin nổi cộm liên quan đến TP Đà Nẵng cần các cơ quan, đơn vị phản hồi thông tin báo nêu.

Theo Sở TT-TT Đà Nẵng, các đề nghị nêu trên của Sở này đối với các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn là nhằm thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tại Công văn 1851-CV/TU ngày 2/2/2018 về việc điểm báo phục vụ chỉ đạo xử lý thông tin của Thường trực Thành ủy.

Qua đó hỗ trợ công tác điểm báo, kịp thời cung cấp thông tin cho lãnh đạo TP Đà Nẵng chỉ đạo xử lý các vấn đề báo nêu, góp phần thực hiện có hiệu quả việc cung cấp thông tin cho báo chí. Thông tin của các cơ quan báo, đài gửi về các địa chỉ email: [email protected]; [email protected]; điện thoại: 02363 849989, 0913408669.

 

  • Tag:
  • Đà Nẵng
  • Sở TT-TT
  • Thành ủy
  • báo chí
  • chỉ đạo
  • công an
  • bản thảo
Nguồn: infonet.vn