Hơn 200 yếu tố xếp hạng của Google: Bản danh sách chính xác nhất 2018

Hơn 200 yếu tố xếp hạng của Google: Bản danh sách chính xác nhất 2018

Có lẽ bạn cũng biết là thuật toán của Google có tới hơn 200 yếu tố dùng để xếp hạng website. Nhưng chính xác đó là các yếu tố như thế nào?. Một số yếu tố đã được chứng minh, một số vẫn còn gây tranh cãi. Một số khác được xem là những yếu tố quyết định cho SEO. Hãy để tôi giúp bạn với một bản danh...